531 111 188   ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jak odpowiednio dobrać nasadę kominową?

Każdy komin spalinowy lub wentylacyjny działa dzięki różnicy ciśnień panujących u jego wlotu i wylotu. Zarówno w przypadku kominów odprowadzających gazy powstające w wyniku spalania, jak i tych, które służą wymianie powietrza w budynku różnica ciśnienia, a zatem gęstości powietrza, wynika z jego różnej temperatury w obu tych punktach.

W przypadku systemów wentylacji grawitacyjnej różnica ta będzie mniejsza niż przy kominach kotłów, pieców lub kominków, jednak również ilość powietrza, jaka musi być nimi przemieszczona w określonym czasie, jest stosunkowo niewielka. Przy przewodach dymowych instalowanych w urządzeniach opalanych paliwami stałymi, gdzie spaliny są mocno ogrzane, ciąg będzie większy, a w przewodach spalinowych montowanych przy zasilaniu kotła lub podgrzewacza wody olejem opałowym albo gazem, będą one nieco chłodniejsze, więc ciąg okaże się słabszy. Prawidłowe działanie systemu kominowego zależy jednak od wielu czynników dodatkowych. Wpływ mają zarówno warunki atmosferyczne, jak i stan przewodów, ich średnica, długość czy gładkość powierzchni i brak załamań. Jeśli ciąg kominowy z różnych powodów okazuje się niewystarczający, potrzebny może się okazać montaż specjalnej nasady kominowej. Sprawdźmy, w jakich warunkach będzie ona potrzebna, zobaczmy, jak działa i przekonajmy się, w jaki sposób wybrać odpowiedni jej typ.

Kiedy i dlaczego powinno się montować nasady kominowe?

 

Montaż nasady kominowej może wynikać z dwóch podstawowych przyczyn – istniejących regulacji prawnych narzucających ich założenie lub konieczności wyeliminowania zaburzeń ciągu powstających w budynkach, gdzie nie ma obowiązku instalowania nasad. W myśl obowiązujących przepisów nasady kominowe są konieczne w niektórych rejonach szczególnie narażonych na działanie silnego wiatru. Będą to obszary położone w strefie 2 zagrożenia wiatrem, obejmującej poszczególne powiaty i gminy położone w pasie nadbrzeżnym, a także wiele spośród tych, które z nimi sąsiadują. Nasady są też nieodzowne w strefie 3 zagrożenia wiatrem, która obejmuje tereny górski i podgórskie znajdujące się w powiatach i gminach położonych w Sudetach i Karpatach. Szczegółowe informacje o obszarach objętych postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakładającym obowiązek stosowania nasad można znaleźć w aktualnej wersji normy PN-EN 1991-1-4 „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru”.

Nasady będą przydatne także wtedy, gdy według przepisów nie trzeba ich montować. Okażą się pomocne wówczas, gdy budynek został postawiony w pobliżu innych o dużo większej wysokości i szerokości, a także wtedy gdy okolica jest szczególnie eksponowana na wiatr – ze względu na brak naturalnych przeszkód terenowych, np. obiekt wśród łąk, pól uprawnych lub porośniętych niską roślinnością nieużytków. Nasada będzie użyteczna także wtedy, gdy budynek jest zasłonięty z jednej strony przez wysoki obiekt lub przeszkodę. Może to być znajdująca się blisko ściana lasu, nasyp, wiadukt, hałda czy sztuczne usypisko. Nasady kominowe sprawdzą się także wtedy, kiedy zaburzenia ciągu wynikają z właściwości przewodu kominowego, m.in. jego niewielkiej średnicy, niewystarczającej długości przy bardzo niskich obiektach, a także przebiegu z załamaniami.

Nasada kominowa pozwala na zminimalizowanie skutków wiatru na powstający ciąg kominowy, zarówno jeśli chodzi o system wentylacyjny, jak i odprowadzający spaliny i dymy. Działanie nasady może być aktywne lub pasywne. Nasady pasywne poprawiają przepływ powietrza wokół komina, wykorzystując swój kształt. Mogą one zasłaniać wylot komina od wiatru, a także powodować powstawanie podciśnienia ukierunkowując odpowiednio poruszający się strumień powietrza. Nasady aktywne wywołują podciśnienie za pomocą zainstalowanych turbin. Istnieje wiele konstrukcji nasad, które różnią się swoją budową oraz wydajnością.

Jakie są rodzaje nasad kominowych i jak wybrać odpowiednią?

 

Nasady kominowe są dostępne w wielu wariantach. Najprostsze z nich to nasady stałe. Wspomagają one ciąg i wywołują podciśnienie za pomocą specjalnie wyprofilowanego kształtu osłony, który sprawia, że niezależnie od kierunku i siły wiatru w górnej części przewodu kominowego powstaje podciśnienie. Innym rodzajem konstrukcji są nasady kominowe samonastawne. W tym przypadku zasada działania jest bardzo podobna, jednak nasada ma możliwość obracania się w zależności od kierunku, z którego wieje wiat. Dzięki temu może się ustawić w taki sposób, by wylot komina był odsłonięty od wiatru, a na jego krawędziach powstawała siła ssąca powodująca podciśnienie w górnej części komina. Nasady samonastawne są bardziej efektywne od stałych ze względu na możliwość ustawiania się w osi wiatru. Dużą efektywność uzyskują też nasady obrotowe. W tym przypadku obrotowa kopułka kręci się pod wpływem wiatru, a zainstalowana na jej osi turbina powoduje powstawanie w przewodzie kominowym podciśnienia zasysającego powietrze z wnętrza. Urządzenia tego typu są też często montowane na kominach wentylacyjnych. Mogą też być wyposażane w dodatkowe napędy w postaci silników elektrycznych wywołujących obroty turbiny mimo braku wiatru. Dość podobnie działają nasady mechaniczne, które są wyposażone w wentylatory będące generatorami ciągu. Urządzenia tego rodzaju mają tę zaletę, że mogą wspomagać prace komina również w dni bezwietrzne.

Przy wyborze nasady kominowej ważne są trzy grupy parametrów – związane z budową urządzenia, osiąganą charakterystyką pracy, a także rodzajem instalacji kominowej. Do kominów wentylacyjnych oferowane są nasady dostosowane ich do potrzeb, zwłaszcza pod kątem osiąganego przepływu. W instalacjach wyprowadzających gazy spalinowe ważny będzie typ zainstalowanego urządzenia grzewczego. Kotły, piece czy kominki, które są zasilane paliwami stałymi – węglem, drewnem w różnych postaciach albo innymi rodzajami biomasy od słomy po ziarno energetyczne muszą być wykonane ze stali, która będzie odporna na podwyższoną temperaturę. W przypadku spalania oleju opałowego albo gazu ziemnego lub płynnego najważniejsza będzie odporność nasady na działanie związków chemicznych zawartych w powstającym kondensacie. Elementy przeznaczone do takich instalacji powinny wiec być wykonane ze stali kwasoodpornej.

Budowa montowanej nasady ma wpływ na jej wydajność, ale również na koszty użytkowania. Tam, gdzie problemy powodowane przez wiatr są niewielkie, w większości przypadków wystarczy montaż nasady pasywnej. Jeżeli potrzeby okażą się większe, a zakłócenia ciągu znaczne, lepszym rozwiązaniem będzie wybór nasady aktywnej. Tam, gdzie problemy z ciągiem wynikają nie tylko z wpływu wiatru, dobrym wyborem będzie generator ciągu. Jego zastosowanie będzie się jednak wiązało ze stałym zużyciem energii elektrycznej.

Wybierając nasadę, warto pamiętać, że musi ona być dobrana do średnicy wkładu kominowego, w przeciwnym razie będzie zaburzała przepływ spalin. Dla uniknięcia powstawania turbulencji trzeba też w miarę możliwości unikać zmiany kształtu przekroju, a jeśli to niemożliwe, należy stosować odpowiednią redukcję. Istotnym parametrem będzie też przepływ powietrza, jaki zapewnia nasada, który powinien być dopasowany do ilości gazów generowanych przez urządzenie grzewcze. Ważna będzie wartość powstającego podciśnienia, zwłaszcza w szerszych i wyższych kominach. Należy wystrzegać się montowania nasady kominowej na nieizolowanej przedłużce, ponieważ może to powodować wychładzanie komina i pogarszanie parametrów pracy. Warto pamiętać, że nasada musi umożliwiać łatwe czyszczenie komina, najwygodniejsze będą tu modele, w których całą konstrukcję można bez problemu odchylić w razie potrzeby. Istotne jest, by zawiasy znalazły się po przeciwnej stronie podestu lub stopni kominiarskich.