531 111 188   ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kiedy należy stosować nasady kominowe?

Instalacja kominowa to nie tylko tradycyjna murowana obudowa z zamontowanym stalowym wkładem, ale także wiele elementów dodatkowych, które są niezbędne do jej prawidłowego działania. Żaden nowoczesny komin nie może się obejść bez m.in. odprowadzenia skroplin, daszku zapobiegającego dostawaniu się do środka opadów i zanieczyszczeń czy termoizolacji przeciwdziałającej nadmiernemu wychładzaniu ścianek.

Wszystkie części systemu współpracując ze sobą, składają się na efekt, jakim ma być skuteczne i sprawne pozbywanie się gazów powstających podczas spalania zużywanego opału. Zdarza się jednak, że prawidłowa praca komina jest zakłócana przez czynniki zewnętrzne, takie jak choćby silny wiatr. By móc korzystać z instalacji w takich warunkach niezbędne jest zainstalowanie specjalnego rozwiązania w postaci nasady kominowej. Urządzenie tego rodzaju będzie bardzo pomocne wszędzie tam, gdzie występują problemy z silnymi wiatrami. W niektórych przypadkach jego montaż będzie wręcz obowiązkowy. Przyjrzyjmy się bliżej, kiedy trzeba zdecydować się na nasadę kominową i zobaczmy, w jaki sposób działa.

Prawo budowlane i warunki zewnętrzne a montowanie nasad kominowych

 

Bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem przy powstawaniu wszystkich obiektów budowlanych, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki mieszkalne i użytkowe. Prawo budowlane precyzyjnie określa wszystkie wymagania, których spełnienie jest niezbędne do uznania projektu i jego wykonania za bezpieczny. Podstawowe zasady, które trzeba w pełni respektować, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znaleźć w nim można wiele szczegółów związanych z wymogami stawianymi instalacjom kominowym od wysokości, na jaką komin powinien wznosić się nad połać dachu, aż po wskazówki co do ich minimalnej średnicy. Przepisy regulują jednak nie tylko szczegóły dotyczące parametrów samego systemu odprowadzania spalin, ale także uzależniają jego konstrukcję od terenu, na którym postawiony jest budynek. Według Rozporządzenia w obiektach zlokalizowanych na terenie 2 i 3 strefy zagrożenia wiatrem niezbędny jest montaż nasad kominowych.

Informacje do położenia poszczególnych stref znajdują się w normie PN-EN 1991-1-4 „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru”. Według niej obszar kraju jest podzielony na 3 strefy – centralną strefę 1, w której znajduje się większość obszaru, a także strefę 2, zlokalizowaną w pasie nadmorskim i obejmującą powiaty położone wzdłuż wybrzeża, a także część gmin z powiatów, które z nimi sąsiadują. Strefa 3 składa się z dwóch części, z których jedna to obszary części gmin położonych w Sudetach, a druga to większość gmin położonych na terenie Karpat. Taki podział wynika z empirycznych ustaleń co do siły wiatrów przeważających na danym obszarze.

Warto pamiętać, że niesprzyjające warunki meteorologiczne zdarzają się także na innych terenach i silnie zależą od lokalnego ukształtowania terenu – dolin, pagórków i większych połaci odkrytej przestrzeni. Silne wiatry mogą się zdarzać dość często w pobliżu zbiorników wodnych, jak również w sąsiedztwie bardzo wysokich budynków, nasypów i wiaduktów, hałd czy wałów. Problemy z wiatrem mogą się pojawić także tam, gdzie budynki stoją blisko brzegu rzeki czy ściany lasu.

Zarówno w przypadku wymogów określanych przepisami, jak i czynników związanych z występowaniem silnych wiatrów główną przyczyną konieczności montowania nasad kominowych będą kłopoty z ciągiem i zaburzeniami odprowadzania spalin.

Dlaczego nasada kominowa może się okazać niezbędna do wyeliminowania wpływu silnego wiatru?

 

Wyprowadzanie spalin powstających w zainstalowanym w budynku urządzeniu grzewczym jest możliwe dzięki powstawaniu ciągu kominowego. Mechanizm jego działania jest bardzo prosty – ogrzane powietrze opuszczające piec, kocioł czy wkład kominkowy ma dużo mniejszą gęstość niż powietrze atmosferyczne. Ponieważ jest lżejsze, unosi się ku górze, kierując się w stronę wylotu komina. Im chłodniej jest na zewnątrz i im bardziej rozgrzane są wylatujące z paleniska gazy, tym ciąg będzie silniejszy. Ta sama sytuacja występuje w przypadku działania wentylacji grawitacyjnej. Pionowymi kanałami wentylacyjnymi z budynku wydostaje się ciepłe, zużyte powietrze ulatując do chłodniejszego otoczenia. W systemie wentylacji grawitacyjnej różnice temperatur są zwykle mniejsze, więc powstający ciąg będzie słabszy. Przepływ powietrza w kominach jest jednak uzależniony nie tylko od różnicy temperatur i wielkości samego ciągu, ale także od gwałtownych zmian ciśnienia powodowanych przez wiatr.

Silne powiewy wiatru mocno zakłócają działanie komina. Ciśnienie wywołane podmuchami może się okazać większe niż panujące wewnątrz komina, co sprawi, że dym nie będzie się unosił ku górze. Wiatr może dość łatwo sprawić, że w kominie wytworzy się ciąg odwrócony, a przez wylot do środka komina będzie pod ciśnieniem trafiało powietrze z zewnątrz. W większości przypadków doprowadzi to do niebezpiecznej sytuacji, w której dym będzie przedostawał się do wnętrza pomieszczenia przez różne szczeliny w konstrukcji kotła lub pieca.

Składniki dymu powstającego przy spalaniu gazu, oleju opałowego, a zwłaszcza różnych paliw stałych – węgla lub drewna stanowią poważne zagrożenie dla osób znajdujących się w budynku. Wiele składników dymu, zwłaszcza w dużych stężeniach jest bardzo toksycznych i szkodliwych dla zdrowia. Problemem jest też fakt, że przy zaburzeniach w przepływie powietrza łatwo może dojść do tzw. niepełnego spalania, w którego trakcie powstaje trujący czad, czyli tlenek węgla. Nawet krótka ekspozycja na jego działanie może prowadzić do zatrucia, a także śmierci.

Nasady kominowe a poprawianie ciągu kominowego w normalnych warunkach

 

Konieczność stosowania nasady kominowej może być zupełnie niezależna od warunków zewnętrznych i wynikać wyłączenie z takiej, a nie innej konstrukcji komina. Zastosowanie nasady może poprawić ciąg, który jest niewystarczający z powodu zbyt małej średnicy wkładu kominowego, jego skomplikowanego przebiegu związanego z załamaniami pod źle dobranym kątem, ale także z uwagi na za małą długość przewodu kominowego. Problemem może być też niedostateczna gładkość elementów wkładu, czy zmiany średnicy jego przekroju.

Działanie nasady kominowej pomaga w przywróceniu prawidłowego ciągu na różne sposoby, w zależności od tego, jak jest ona skonstruowana. W najprostszych modelach najważniejszym czynnikiem jest kształt nasady, który powoduje, że powietrze opływające komin tworzy na jego wylocie podciśnienie, które zasysa powstające spaliny i ułatwia ich przedostawanie się na zewnątrz. Dostępne są także nasady, które ustawiają się w osi wiejącego wiatru i osłaniając przed nim wylot, jednocześnie za sprawą swego kształtu umożliwiają powstawanie nadciśnienia przywracającego pełny przepływ mimo nawet bardzo silnych podmuchów. Tego rodzaju nasady kominowe sprawdzają się znakomicie w przypadku zaburzeń powodowanych wiatrem, nie są jednak w stanie poradzić sobie z kłopotami z ciągiem spowodowanymi parametrami samego komina.

Do ułatwienia przepływu w takich sytuacjach niezbędne będzie użycie nasad, które w sposób mechaniczny wymuszają przepływ spalin. Mogą to być nasady z obrotową kopułką, w których na końcu urządzenia znajduje się rodzaj specjalnie wyprofilowanej turbiny. Jest ona poruszana przez wiatr, niezależnie od tego, z jakiego kierunku on wieje. Ponieważ na osi turbiny znajduje się również zamontowany w przewodzie kominowym wentylator, obrotowa kopułka wirując, wytwarza podciśnienie. Taki system, choć w tej wersji również jest oferowany, radziłby sobie jednak wyłączenie z zaburzeniami występującymi w czasie wiatru. Z tego powodu mechanizm jest wyposażony w silnik elektryczny, który obraca wentylator także wówczas, gdy kopułka pozostaje w bezruchu. Takie rozwiązanie może być stosowane zarówno w przewodach dymowych, jak i wentylacyjnych.